Citation link:
 • Опроверженіе на възраженіето на Великата църква противъ издаденытѣ отъ правителството проекты за рѣшеніето на Българскія въпросъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Историческо предувѣдомяванье
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Глава І. Дали Българскійтъ въпросъ е вѣроисповѣденъ и противодогматическій
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • Глава ІІ. Какъвъ е Българскійтъ въпросъ, и кому принадлежи неговото рѣшеніе
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
  • Глава ІІІ. Дали предложеннытѣ отъ правителството два проекта сѫ противоканоническы, противовѣроисповѣдны, противодогматическы и противуевангелскы
   • [с.] 27
   • § 1. Изслѣдованіе на проектытѣ подъ общо въззрѣніе
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • § 2. Изслѣдованіе на двата проекта подъ частно въззрѣніе
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с. 48]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]