Citation link:
 • БՃкваръ Болгарскій съ различны ПоՃченіѧта : За Болга[р]скитѣ оучилища. Изданіе Четвертіе
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
  • [I. Граматика]
   • [Таблица с букви]
    • [с.] 2 / 3
   • [Таблица със срички]
    • [с.] 4
   • Имѣна А
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Прилагательны в҃
    • [с.] 7
   • Членове имѧна и прилагательны г҃
    • [с.] 8
   • Мѣстоименіѧ. д҃
   • Глаголъ є҃
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Предлози съ дрՃги рѣчи собраны ѕ҃
    • [с.] 11
   • Нарѣчіѧ з҃
    • [с.] 12
   • Производны и҃
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Собраны ѳ҃
    • [с.] 15
    • [с.] 16
  • ІІ. [Молитви]
   • Всѧко дѣте треба, кога ще си легне[...]
   • Молитвами свѧтыхъ отецъ нашихъ, Господи[...]
   • Царю небесный, ѹтѣшителю, дՃше истины[...]
   • Свѧтый Боже, свѧтый крѣпкій, свѧтый безсмертный ; помилՃй
    • [с.] 17
   • Пресвѧтаѧ Тройце помилՃй насъ[...]
   • Отче нашъ иже еси на небесѣхъ[...]
    • [с.] 18
   • ВѣрՃю во єдинаго Бога отца вседержителѧ и творца небՃ и земли[...]
   • Вторагѡ собора
    • [с.] 19
   • Достойно єсть іакѡ воистиннՃ блажити тѧ БогородицՃ, прысноблаженнՃю[...]
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • Молитвы ѹтренны
    • Воставше ѿ сна припадемъ ти блаже и[...]
     • [с.] 22
    • Ѿ сна воставъ благодарю тѧ свѧтаѧ Тройце[...]
     • [с.] 23
    • Молитва предъ да сѣднемъ да пладнՃвамы
    • Подирь пладнՃвавіето
     • [с.] 24
    • Молитва предъ да сѣднимъ да вечерѧмы
    • Подиръ вечерѧніето
    • Молитва предъ да наченатъ да четатъ дѣцата
     • [с.] 25
    • Молитва като совершатъ
  • ІІІ. Добры совѣты
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
  • VІ [ІV]. Ճмны ѿвѣты
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
  • V. Басни (темсили)
   • 1. Кога сѧ насилимъ многѡ измыслѧы
   • 2. Секій матри за неправдата
   • 3. Наготви си навремѧто щото ще ти потреба
   • 4. Който ище много загՃбѧ и малкото
    • [с.] 40
   • 5. Който ѕлѣ мысли, ѕло намира
   • 6. Не ищи невозможны нѣща
   • 7. Нѣкой хортՃватъ много, а не правѧтъ нищо
    • [с.] 41
   • 8. Дрехата не прави человѣка
   • 9. Секій ище да живѣе
   • 10. Секій сѧка себе си да є нѣщо
    • [с.] 42
   • 11. Ѿ лакомството много лошавины происхождатъ
   • 12. Който стՃва ѕло на празднѡ дыри добра причина (себепъ)
   • 13. ЛՃкавытѣ (шіиретитѣ) ѕло намиратъ
    • [с.] 43
   • 14. На безՃмнытѣ много минՃватъ презъ Главата додѣ сѧ наՃчатъ ѹмъ
   • 15. Който сѧ трՃди не быва сиромахъ
    • [с.] 44
   • 16. Не вѣровай противникатъ си
   • 17. Кога си помагатъ человѣцытѣ избавѧтъ сѧ
    • [с.] 45
   • 18.Сѧко общество сѧ ѹпазѧ кога согласнѡ сѧ трՃдѧтъ сичкитѣ членове
  • VІ. Различны Історіи
   • Молчалива молба
    • [с.] 46
   • Воздержаніе
   • Различіе междՃ баща и ѹчитель
    • [с.] 47
   • Полза ѿ ѹченіето
   • Кое богатство не сѧ загՃба
   • Истинско благородіе
   • Царь за гнѣватъ
    • [с.] 48
   • Безмѣстна любовь
   • Секій сам си знай гдѣ го боли
    • [с.] 49
   • Естественна Ікона
    • [с.] 50
   • Да не слՃшашь секиго
   • Що є Человѣкъ
    • [с.] 51
   • Катадневно свое испытваніе
   • Добра Совѣсть
   • Добро ѹпотребленіе на ѹглѣдалото
   • Великолѣпенъ даръ
    • [с.] 52
   • Общо да баде пріѧтельското именіе
   • Почтената ѡдежда
    • [с.] 53
   • Польза ѿ ѕла жена
   • Сѧко неполезно хՃдожество треба да сѧ покрՃсва
   • Коѧ войнска є страшна
    • [с.] 54
   • Польза ѿ хՃлницытѣ
   • Кротость Філіппова
   • Голѣмо запомнѧніе
    • [с.] 55
   • Честь на по старытѣ
   • ЛюботрՃдны ѹченицы
    • [с.] 56
   • Смиренныатъ Агаѳоклъ
   • Колко сила има ѡтхранѧніето
    • [с.] 57
   • Періклеовата Кротость
    • [с.] 58
   • Ненадеждна молба
   • Евтіна мՃдрость
    • [с.] 59
   • Изрѧдно Ѿмащеніе
    • [с.] 60
   • Изрѧденъ Самодержецъ
    • [с.] 61
   • Вѣренъ намѣрникъ
    • [с.] 62
   • Злѣ ѡтхрненото дѣте
    • [с.] 63
   • СՃдилище Аріопагъ
    • [с.] 64
   • Каквы треба да са садницытѣ
   • Какво є солнечното затемненіе
   • Благородно пріѧтелство
    • [с.] 65
   • Кой є благополՃченъ
    • [с.] 66
   • БезՃмникъ
    • [с.] 67
   • Братска любовь
   • Изрѧдно пріѧтельство
    • [с.] 68
   • МՃчительско благополՃчіе
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • Никой да не рече какъ самь, ами какъ ще самь
    • [с.] 71
   • Філіппъ и Арістотель
   • Філіппъ поздравлѧва Арістотелѧ
   • Антігонъ и Зинонъ
    • [с.] 72
   • Совѣстьта є сՃдникъ человѣкՃ
    • [с.] 73
   • Никой не постига Божіатъ промыслъ
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
   • ВеликодՃшныатъ Камілъ
    • [с.] 77
  • 7. Фѵсічески сказанііата
   • Соль
   • Каффе
    • [с.] 78
   • Захарь
    • [с.] 79
   • Табакъ или тютюнъ
    • [с.] 80
   • ПамՃкъ
   • Ленъ
    • [с.] 81
   • Обезьѧна (маймՃнъ) (1.)
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
   • Слонъ. (Філь.) (2)
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
   • Носорогъ (3).
    • [с.] 88
    • [с.] 89
   • Тарандъ (Заморскій Еленъ. (4.)
    • [с.] 90
   • Бобръ (КՃндՃсъ). (5.)
    • [с.] 91
    • [с.] 92
   • Крокоділъ. (6)
    • [с.] 93
   • Рѣченъ Конь. (7)
    • [с.] 94
   • Камилско птыче (8)
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
   • Жеравъ. (9)
   • Щаркъ. (10.)
    • [с.] 98
   • Китъ. (11.)
    • [с.] 99
    • [с.] 100
   • Делфінъ (домозъ балакъ. (12.)
    • [с.] 101
   • Пчелы
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
   • Мравы
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
   • Человѣкъ
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
   • ВоздՃшни іавленіѧ
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с. 131]
    • [с. 132]
  • [VIII.] Аріѳметіка
   • Числа
    • [с. 133]
    • [с.] 134
   • Приложеніе
    • [с.] 135
   • Ѡтложеніе
    • [с.] 136
   • Ѹмноженіе
    • [с.] 137
    • [с.] 138
   • Дѣленіе
    • [с.] 139
    • [с.] 140
   • Прик[л]оженіе / Ѡтложеніе
    • [с.] 141
   • Ѹмноженіе / Дѣленіе
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с. 144]
  • [Илюстрации]
   • [Табл.] І. [1. Оранготанъ, 3. Носорогъ]
   • [Табл.] II. [2. Филъ]
   • [Табл.] III. [4. Тарандъ, 5. Бобръ или КондՃсъ]
   • [Табл.] ІV. [6. Крокодилъ]
   • [Табл.] V. [8. Камилско птыче, 7. Рѣчный конъ]
   • [Табл.] VI. [10. Щаркъ, 9. Жеравъ]
   • [Табл.] VII. [11. Китъ]
    • [Табл.] VІІІ. [12. Делфинъ]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]