Current View
Citation link:
Title:
Формиране на емоционална интелигентност при хора с интелектуални затруднения чрез социална работа в група : Автореферат / Гергана Атанасова Деянова ; Науч. ръководител Надежда Витанова.
 
Creator:
Деянова, Гергана Атанасова; Витанова, Надежда науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Рез. на фр. ез. [abstract] Пълното име на Надежда Витанова е Надежда Борисова Витанова-Савова; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по спец. Теория на възпитанието и дидактика (Диагностика и формиране на поведенчески потенциал), шифър 05.07.01. към кат. "Теория на възпитанието" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика 2014; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Когнитивна психология.; Психотерапия.; Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се социална работа.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Деянова, Гергана Атанасова
 
245:
Формиране на емоционална интелигентност при хора с интелектуални затруднения чрез социална работа в група :| Автореферат /| Гергана Атанасова Деянова ; Науч. ръководител Надежда Витанова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 635 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
68 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на Надежда Витанова е Надежда Борисова Витанова-Савова
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по спец. Теория на възпитанието и дидактика (Диагностика и формиране на поведенчески потенциал), шифър 05.07.01. към кат. "Теория на възпитанието"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
520:
Рез. на фр. ез.
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Когнитивна психология.| Психотерапия.| Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се| социална работа.
 
700:
Витанова, Надежда| науч. ръководител