Current View
Citation link:
Title:
Въздействие на пропагандата по време на Олимпийски игри - от Берлин 1936 до Сочи 2014 : Медийни проекции в българския и чуждестранния печат : Автореферат / Миляна Каменова Велева ; Науч. ръководител Ефрем Ефремов.
 
Creator:
Велева, Миляна Каменова; Ефремов, Ефрем науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на науч. ръководител е Ефрем Ефремов; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика-Спортна журналистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване" 2019; Библиогр. л. 48-55; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Олимпийски игри в периодичния печат.; Пропаганда.
 
*** *** ***
 
001:
001153034
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Велева, Миляна Каменова
 
245:
Въздействие на пропагандата по време на Олимпийски игри - от Берлин 1936 до Сочи 2014 :| Медийни проекции в българския и чуждестранния печат : Автореферат /| Миляна Каменова Велева ; Науч. ръководител Ефрем Ефремов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.197 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
55 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на науч. ръководител е Ефрем Ефремов
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика-Спортна журналистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване"| 2019
 
504:
Библиогр. л. 48-55
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Олимпийски игри| в периодичния печат.| Пропаганда.
 
700:
Ефремов, Ефрем| науч. ръководител