Citation link:
 • 144(276 291) Миней (празничен) (фрагмент), втора половина на ХІІІ век
  • л.1а
  • л.1б
  • л.2а
  • л.2б
  • л.3а
  • л.3б
  • л.4а
  • л.4б
  • л.5а
  • л.5б
  • л.6а
  • л.6б
  • л.7а
  • л.7б
  • л.8а
  • л.8б
  • л.9а
  • л.9б
  • л.10а
  • л.10б
  • еталон