Abstract:
Полковник Никола Каблешков (1868-1935) с офицери край разбито оръдие.
 
Created:
1912-1913
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491911
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1208К; оп. 1; а.е. 749.
 
Subject:
армейски офицер; Балкански войни; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers