Current View
Citation link:
Title:
Лексикални и фразеологични единици в говорите на на Западно и Югозападно Косово : Автореферат / Афърдита Абдулахи Дърмаку ; Науч. ръководител Екатерина Търпоманова ; Рец. Валтер Мемиша, Русана Бейлери.; Lexical and phraseological units in the dialects of Western and Southwestern Kosovo Aferdita Abdullahi Dermaku
 
Creator:
Дърмаку, Афърдита Абдулахи; Dermaku, Aferdita Abdullahi; Търпоманова, Екатерина Николова науч. ръководител; Мемиша, Валтер рец.; Бейлери, Русана Христова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Пълното име на рец. Русана Бейлери е Русана Христова Василева-Бейлери; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление: 2.1. Филология, науч. спец.: Общо и сравнително езикознание (Алб. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по общо, индоевроп. и балканско езикознание 2020; Библиогр. л. 27-31; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Албански език лексикология Косово.; Албански език фразеология и идиоматика Косово.
 
*** *** ***
 
001:
001180412
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дърмаку, Афърдита Абдулахи
 
245:
Лексикални и фразеологични единици в говорите на на Западно и Югозападно Косово :| Автореферат /| Афърдита Абдулахи Дърмаку ; Науч. ръководител Екатерина Търпоманова ; Рец. Валтер Мемиша, Русана Бейлери.
 
246:
Lexical and phraseological units in the dialects of Western and Southwestern Kosovo| Aferdita Abdullahi Dermaku
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 585.3 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
31 л. ;| 30 см.
 
500:
Пълното име на рец. Русана Бейлери е Русана Христова Василева-Бейлери
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление: 2.1. Филология, науч. спец.: Общо и сравнително езикознание (Алб. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по общо, индоевроп. и балканско езикознание| 2020
 
504:
Библиогр. л. 27-31
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Албански език| лексикология| Косово.| Албански език| фразеология и идиоматика| Косово.
 
700:
Dermaku, Aferdita Abdullahi| Търпоманова, Екатерина Николова| науч. ръководител| Мемиша, Валтер| рец.| Бейлери, Русана Христова| рец.