Current View
Citation link:
Title:
Елипсометрия на микро- и наноструктури : Автореферат / Димитър Людмилов Лютов ; Науч. ръководител Стоян Русев.; Ellipsometry of micro- and nanostructures Dimitar Lyudmilov Lyutov
 
Creator:
Лютов, Димитър Людмилов; Ljutov, Dimitar Ljudmilov.; Русев, Стоян Христов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 4.1 Физ. науки, Спец.: "Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя" СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Физика на твърдото тяло и микроелектроника" 2018; Библиогр. с. 56-58; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Твърди тела методи на изследване.; Наноелектроника.; Кристалооптика.
 
*** *** ***
 
001:
001144923
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Лютов, Димитър Людмилов
 
245:
Елипсометрия на микро- и наноструктури :| Автореферат /| Димитър Людмилов Лютов ; Науч. ръководител Стоян Русев.
 
246:
Ellipsometry of micro- and nanostructures| Dimitar Lyudmilov Lyutov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.560 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
59 с. :| с цв. ил., табл., сх. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 4.1 Физ. науки, Спец.: "Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя"| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Физика на твърдото тяло и микроелектроника"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 56-58
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Твърди тела| методи на изследване.| Наноелектроника.| Кристалооптика.
 
700:
Ljutov, Dimitar Ljudmilov.| Русев, Стоян Христов| науч. ръководител