Current View
Citation link:
Title:
Приложение на теорията за множеството интелигентности и ефективност на обучението по английски език в началната степен на българското образование : Автореферат / Зарина Юлева Маркова ; Науч. ръководител Йорданка Симеонова.
 
Creator:
Маркова, Зарина Юлева; Симеонова, Йорданка Иванова науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление Педагогика на обучението по (Методика на обучението по англ. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по методика на чуждоезиковото обучение 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Английски език методика на преподаването за основни училища.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Маркова, Зарина Юлева
 
245:
Приложение на теорията за множеството интелигентности и ефективност на обучението по английски език в началната степен на българското образование :| Автореферат /| Зарина Юлева Маркова ; Науч. ръководител Йорданка Симеонова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 460 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
48 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление Педагогика на обучението по (Методика на обучението по англ. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по методика на чуждоезиковото обучение| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Английски език| методика на преподаването| за основни училища.
 
700:
Симеонова, Йорданка Иванова| науч. ръководител