Citation link:
Abstract:
Вътрешността на църквата ”Св. Георги” в Борисовград (Първомай), пострадала от Чирпанското земетресение през 1928 г.
 
Created:
1928
 
Spatial:
Борисовград (Първомай), България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670101
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 1188.
 
Subject:
бедствие; църква; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOearthquakechirpan