Current View
Citation link:
Title:
Непознатото наследство : Валидиране на знания и умения за опазване и социализиране на документални и книжовни ценности : Автореферат / Милена Петкова Колева-Звънчарова ; Науч. ръководител Иван Кабаков ; Рец. Орлин Стаменов Събев, Райна Димитрова Гаврилова.; The unknown heritage Validation of knowledge and skills for safeguarding and socializing of documentary and literary cultural values Milena Petkova Koleva-Zvancharova
 
Creator:
Колева-Звънчарова, Милена Петкова; Koleva-Zvancarova, Milena Petkova; Кабаков, Иван Димов науч. ръководител; Събев, Орлин Стаменов рец.; Гаврилова, Райна Димитрова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Културно-историческо наследство запазване и реставрация.; Култура история.; Култура социология.; Специални библиотечни фондове запазване и реставрация.
 
*** *** ***
 
001:
001179467
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Колева-Звънчарова, Милена Петкова
 
245:
Непознатото наследство :| Валидиране на знания и умения за опазване и социализиране на документални и книжовни ценности : Автореферат /| Милена Петкова Колева-Звънчарова ; Науч. ръководител Иван Кабаков ; Рец. Орлин Стаменов Събев, Райна Димитрова Гаврилова.
 
246:
The unknown heritage| Validation of knowledge and skills for safeguarding and socializing of documentary and literary cultural values| Milena Petkova Koleva-Zvancharova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 271.3 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
29 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Културно-историческо наследство| запазване и реставрация.| Култура| история.| Култура| социология.| Специални библиотечни фондове| запазване и реставрация.
 
700:
Koleva-Zvancarova, Milena Petkova| Кабаков, Иван Димов| науч. ръководител| Събев, Орлин Стаменов| рец.| Гаврилова, Райна Димитрова| рец.