Citation link:
Abstract:
Членове на амбулантното търговско сдружение във Велико Търново.
 
Created:
1937
 
Spatial:
Велико Търново, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081780
 
IsFormatOf:
ДА Велико Търново; ф. 18К; оп. 1.; а.е. 184; л. 1.
 
Subject:
професионално обединение; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOprofessionalunions