Current View
Citation link:
Title:
Италианската идентичност и културната география на Балканите (пространствено-дифузни аспекти) : Автореферат / Траян Йорданов Атанасов ; Науч. ръководител Марин Русев.; <<The>> Italian identity and the cultural geography in the Balkans (spatial diffusion aspects) Trayan Yordanov Atanasov
 
Creator:
Атанасов, Траян Йорданов; Atanasov, Trajan Jordanov; Русев, Марин Рахнев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Coverage:
Балкански полуостров култура идентичност. [spatial]
 
Description:
Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4 Науки за земята към кат. "Регионална и полит. география" (География на страните - регионална и полит. география - култ. география) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Италианци идентичност Балкански полуостров.
 
*** *** ***
 
001:
001140848
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Атанасов, Траян Йорданов
 
245:
Италианската идентичност и културната география на Балканите (пространствено-дифузни аспекти) :| Автореферат /| Траян Йорданов Атанасов ; Науч. ръководител Марин Русев.
 
246:
<<The>> Italian identity and the cultural geography in the Balkans (spatial diffusion aspects)| Trayan Yordanov Atanasov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.109 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
56 с. :| с цв. ил., табл., диагр. ;| 21см.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4 Науки за земята към кат. "Регионална и полит. география" (География на страните - регионална и полит. география - култ. география)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Италианци| идентичност| Балкански полуостров.
 
651:
Балкански полуостров| култура| идентичност.
 
700:
Atanasov, Trajan Jordanov| Русев, Марин Рахнев| науч. ръководител