• Песните на Ран Босилек /Еню Николов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора