Current View
Title:
Механизми на формиране, еволюция, неотектонски и рискови процеси в част от екстензионните басейни в Централна Стара планина : Автореферат / Зорница Ангелова Доцева ; Науч. ръководител Диан Вангелов.
 
Creator:
Доцева, Зорница Ангелова; Вангелов, Диан Ангелов науч. ръководител; Doceva, Zornica Angelova
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат [на дисертация] за получаване на образователна и науч. степен "доктор", Науч. спец. 4.4. Науки за Земята (01.07.01. Регионална геология) СУ "Св. Климент Охридски", [Геол.-геогр. фак.], Кат. "Геология, палеонтология и изкопаеми горива" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Геология, регионална Стара планина.; Тектоника Стара планина.; Геоморфология Стара планина.
 
*** *** ***
 
001:
001143534
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Доцева, Зорница Ангелова
 
245:
Механизми на формиране, еволюция, неотектонски и рискови процеси в част от екстензионните басейни в Централна Стара планина :| Автореферат /| Зорница Ангелова Доцева ; Науч. ръководител Диан Вангелов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 7.079 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
37 с. :| с цв. ил., к., сх. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за получаване на образователна и науч. степен "доктор", Науч. спец. 4.4. Науки за Земята (01.07.01. Регионална геология)| СУ "Св. Климент Охридски", [Геол.-геогр. фак.], Кат. "Геология, палеонтология и изкопаеми горива"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Геология, регионална| Стара планина.| Тектоника| Стара планина.| Геоморфология| Стара планина.
 
700:
Вангелов, Диан Ангелов| науч. ръководител| Doceva, Zornica Angelova