Current View
Citation link:
Title:
Някои приложения на Мьосбауеровата спектроскопия като изследователски метод във физиката на кондензираната материя : Автореферат / Виктор Благоев Гущеров ; Науч. ръководител Венцислав Русанов ; Науч. консултант Людмил Цанков ; Рец. Иван Митов, Владимир Блъсков.
 
Creator:
Гущеров, Виктор Благоев; Русанов, Венцислав; Цанков, Людмил Тодоров; Митов, Иван; Блъсков, Владимир
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за получаване на образователна и науч. степен доктор, Проф. направление 4.1 Физически науки, Науч. спец. 01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (вкл. ядрен гама-резонанс) СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2011; Библиогр. с. 38-39; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Мьосбауер, ефект дисертации.; Спектрален анализ - методи дисертации.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Гущеров, Виктор Благоев
 
245:
Някои приложения на Мьосбауеровата спектроскопия като изследователски метод във физиката на кондензираната материя :| Автореферат /| Виктор Благоев Гущеров ; Науч. ръководител Венцислав Русанов ; Науч. консултант Людмил Цанков ; Рец. Иван Митов, Владимир Блъсков.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,54MB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
40 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователна и науч. степен доктор, Проф. направление 4.1 Физически науки, Науч. спец. 01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (вкл. ядрен гама-резонанс)| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2011
 
504:
Библиогр. с. 38-39
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Мьосбауер, ефект| дисертации.| Спектрален анализ - методи| дисертации.
 
700:
Русанов, Венцислав| Цанков, Людмил Тодоров| Митов, Иван| Блъсков, Владимир