Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География : Т. 111. / Ред. кол. Асен Асенов - глав. ред. и др.; Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Geology and Geography. Book 2 - Geography
 
Creator:
Асенов, Асен Иванов ред.; Маринов, Васил Христов ред.; Христова, Нели Стефанова ред.; Русев, Марин Рахнев ред.; Кендерова, Росица Михайлова ред.; Трайков, Тони Драганов ред.; Димитров, Стелиян Славков ред.; Патарчанов, Пламен Георгиев ред.; Григоров, Борислав Григоров ред.; Арсова, Розалина Николай ред.; Ташев, Димитър Атанасов ред.
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
*** *** ***
 
001:
001151167
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География :| Т. 111. /| Ред. кол. Асен Асенов - глав. ред. и др.
 
246:
Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Geology and Geography. Book 2 - Geography
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 164 MB)
 
260:
2018.
 
300:
261 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
700:
Асенов, Асен Иванов| ред.| Маринов, Васил Христов| ред.| Христова, Нели Стефанова| ред.| Русев, Марин Рахнев| ред.| Кендерова, Росица Михайлова| ред.| Трайков, Тони Драганов| ред.| Димитров, Стелиян Славков| ред.| Патарчанов, Пламен Георгиев| ред.| Григоров, Борислав Григоров| ред.| Арсова, Розалина Николай| ред.| Ташев, Димитър Атанасов| ред.