Citation link:
Abstract:
Генерал от кавалерията Ал. Пушкин, командващ през Руско-турската война 13 наварски хусарски полк.
 
Creator:
ДП ”Българска фотография”
 
Created:
1877-1878
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740672220
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 720, оп. 5, а.е. 50-1.
 
Subject:
генерал; Руско-турска война; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar