Citation link:
Abstract:
Шести юбилеен юнашки събор.
 
Created:
1927
 
Spatial:
България, гр. София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на спорта
 
Identifier:
F14370387450514
 
IsFormatOf:
3826
 
Subject:
1920; спорт; откриване; AthPlus