Citation link:
 • Краткы правила за благочестивъ животъ. Въ назиданіе на всякой православенъ христіянинъ.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Краткы правила за благочестивъ животъ.
   • [1] Принуждавай ся всякога да ставаш рано и на опрѣлѣно врѣме...
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
   • [2] Когато обѣдувашь прѣдставяй си небесныйтъ Татко...
    • [с.] 5
   • [3] Кога вечеряшь споменувай за послѣдниѭтѫ вечерѭ на Іисуса Христа...
    • [с.] 6
   • [4] Когато си боленъ прѣди всичко възложи упованіето си на Бога...
    • [с.] 7
   • [5] Ако желаешь животъ миренъ, прѣдай ся съвършенно Богу...
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • [6] Отбѣгвай дори и отъ най малкитѣ пригрѣшаванія...
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • [7] Не бывай ненавистникъ, умразникъ, завистливъ и злобникъ...
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • [8] Колкото можешь по-често ходи въ черквѫ на Божествениѫтѫ службѫ...
    • [с.] 15
    • [с.] 16
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]