Citation link:
 • Напрѣдваніе чрѣзъ прочитаніе : Книжка втора [Напрѣдъкъ : Нарѫчни книжки за онѣзи, които желаѭть наукѫ и успѣхъ]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Напрѣдваніе чрѣзъ повседневно прочитаніе (а)
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • I. Ползи-тѣ отъ прочитаніе
   • 1. Прочитаніе-то ни снабдява съ матеріялъ за пріятни и полѣзни разговори
    • [с.] 7
   • 2. Вкусъ-тъ за полѣзно прочитаніе запазва отъ развратъ
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • 3. Прочитаніе-то обогатява ума ни съ знаніе
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • 4. Безъ охотѫ за прочитаніе е невъзможно да има нѣкое свѣстно учебно заведеніе
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • 5. Прочитаніе-то възбужда умственнѫ-тѫ дѣятелность на всѣкиго читателя и ѭ кара да работи
    • [с.] 14
    • [с.] 15
  • II. Какви книги трѣбва да ся прочитать
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • Исторически
    • [с.] 21
   • Нравственни и религіозни
   • По Естествени-тѣ науки
    • [с.] 22
   • Разни
    • [с.] 23
  • III. Правила за какъ най-полезно да ся прочита
   • [с.] 24
   • 1. Чети съ прѣдпазваніе - бѫди внимателенъ какви книги четешь
    • [с.] 25
   • 2. Прочитай съ дълбоко вниманіе
   • 3. Имай еднѫ работѫ въ едно врѣмя
    • [с.] 26
   • 4. Прочитай съ разсѫжденіе
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • 5. Чети съ увѣреніе въ себе си
    • [с.] 29
   • 6. Чети съ смиреніе и искренность
    • [с.] 30
   • 7. Разговаряй ся върхъ онова, за което си прочиталъ
    • [с.] 31
   • 8. Прочитай съ цѣль да ся усъвършенствувашь, а не за да ся хвалишь
    • [с.] 32
  • IV. Имаме ли врѣмя за прочитаніе
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
  • V. Нѣколко думи за читалища-та и за ж. дружества
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]