Citation link:
Abstract:
Котелска народна носия. На изворите, 1939 г.
 
Creator:
Пасков, Гр., София
 
Created:
1939 г.
 
Spatial:
Котел, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Пощенски картички
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950002
 
IsFormatOf:
НСФ 213/84
 
Subject:
1930; носия; EuropeanaPhotography; EUPHOTOethnography