Citation link:
 • Философският текст: Методическо ръководство/ Сергей Герджиков.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
  • Въведение
   • стр. 5
   • стр. 6
  • 1. ОРИЕНТАЦИЯ В КНИГИТЕ
   • учебник
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
   • библиография
    • стр. 12
   • речник (енциклопедия)
    • стр. 14
   • антология
    • стр. 16
   • сборник (студия)
   • списание (статия)
   • монография (трактат)
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
  • 2. ОРИЕНТАЦИЯ В ТЕКСТОВЕТЕ
   • философско изследване
    • стр. 25
    • стр. 26
   • художествен текст
    • стр. 28
   • есе и „сказание“
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
  • 3. ОРГАНИКА НА ТЕКСТА
   • знак и значение
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
   • тълкуване, обяснение и разбиране
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
   • категории и понятия
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
  • 4. НАВЛИЗАНЕТО ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА АРХИТЕКТОНИКА НА КУРСА
   • избистряне на нагласата
   • композиция на курса по философия
    • стр. 57
    • стр. 58
   • холони на философското знание
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
  • 5. ОПЕРАЦИИ С ТЕКСТОВЕ
   • избор на текст
   • четене и превод
   • идентификация
   • резюме и конспект
   • критична дискусия
   • реферат, есе
    • стр. 69
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
   • стр. 71
   • стр. 72