Citation link:
 • Найденъ Геровъ. "Рѣчникъ на българскый языкъ съ тлъкувание рѣчиты на блъгарскы и на русскы". Чясть І, А-Д. Пловдивъ 1895 г., стр. LІІ+396, въ г. 8-ни. (Прѣводъ отъ русски. Выж. Т. 1, 2 кн. Изв. отд. рус. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ) : [критика] / [М. С. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 10, кн. 54 (1896), с. 895-912.
  • [c. 895]
  • [c.] 896
  • [c.] 897
  • [c.] 898
  • [c.] 899
  • [c.] 900
  • [c.] 901
  • [c.] 902
  • [c.] 903
  • [c.] 904
  • [c.] 905
  • [c.] 906
  • [c.] 907
  • [c.] 908
  • [c.] 909
  • [c.] 910
  • [c.] 911