Citation link:
Abstract:
Кобилата Анна, участвала в Руско-турската (1877-1878) и Сръбско-българската (1885) война.
 
Creator:
Камерман, М.
 
Created:
1902
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400166
 
IsFormatOf:
№ 5842
 
Subject:
Руско-турска война; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar