Citation link:
 • Нарѫченъ денословъ за 1875 проста година / Нарѣдилъ П. П. Черновѣждь
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
  • Сѫдѫржанье
   • [с. 2]
  • Изброяванье на години-тѣ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Звѣдобройско предказванье за 1875 година
   • [с.] 5
  • Пасхалия
  • Католишки праздници
   • [с.] 6
  • Арменски праздници
   • [с.] 7
  • Мюсюлмански праздници
   • [с.] 8
  • Царски праздници
  • Бѫлгарски светци и мѫченици, които не сѫ забѣлѣжени въ денословъ-тъ
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • [12-тѣ мѣсеци по старъ и новъ стилъ, и Арабския-тъ Денословъ]
   • Януарий (Сл. сѣченъ, тур. кянуни-сани)
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Февруарий (Сл. лютий, тур. шубатъ)
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Мартъ (Сл. брѣзденъ тур. мартъ)
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • Априлий (Сл. цвѣтенъ тур. нисанъ)
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Май (Сл. трѣвенъ тур. маисъ)
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • Юний (Сл. червенъ тур. хазиранъ)
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Юлий (Сл. жяръ тур. темузъ)
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Августъ (Сл. сѫрпенъ тур. агустосъ)
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • Септемврий (Сл. брѣзенъ тур. иилулъ)
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Октомврий (Сл. паздерникъ тур. тешрини-еввелъ)
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • Ноемврий (Сл. листопадъ тур. тешрини-сани)
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Декемврий (Сл. студенъ тур. кянуни-еввелъ)
    • [с.] 34
    • [с.] 35
  • Денослови-тѣ
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • Да бѫдемъ здрави
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
  • Домашенъ лѣкарь
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • Какво трѣбва ния да правимъ
   • І.
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
   • ІІ.
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • ІІІ.
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
  • Бѫлгарски дружини и вѣстници въ Цариградъ
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
  • По народни-тѣ наши работи
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
  • Пѣсень-та на птичка-та
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
  • Диогенови отговори
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
  • Смѣшни и шарени
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
  • Стихотворения
   • Майка
    • [с.] 94
    • [с.] 95
   • Синъ
    • [с.] 96
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]