Current View
Citation link:
Title:
Емпатията в публичните комуникации : Емпатичният модел в дизайна на слогана : Автореферат / Камен Стоянов Кирилов ; Науч. ръководител Веселина Вълканова ; Рец. Андреана Ефтимова, Павел Шуликов.; Empathy in public communications The empathic model in slogan design Kamen Stoyanov Kirilov
 
Creator:
Кирилов, Камен Стоянов; Kirilov, Kamen Stojanov; Вълканова, Веселина Йорданова науч. ръководител; Ефтимова, Андреана Борисова рец.; Шуликов, Пламен Димитров рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, докторска прогр. "Журналистика - Връзки с обществеността" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване" 2021; Библиогр. л. 41-43; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Комуникация.; Средства за масова информация език и стил.
 
*** *** ***
 
001:
001181424
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кирилов, Камен Стоянов
 
245:
Емпатията в публичните комуникации :| Емпатичният модел в дизайна на слогана : Автореферат /| Камен Стоянов Кирилов ; Науч. ръководител Веселина Вълканова ; Рец. Андреана Ефтимова, Павел Шуликов.
 
246:
Empathy in public communications| The empathic model in slogan design| Kamen Stoyanov Kirilov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.572 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
44 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, докторска прогр. "Журналистика - Връзки с обществеността"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване"| 2021
 
504:
Библиогр. л. 41-43
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Комуникация.| Средства за масова информация| език и стил.
 
700:
Kirilov, Kamen Stojanov| Вълканова, Веселина Йорданова| науч. ръководител| Ефтимова, Андреана Борисова| рец.| Шуликов, Пламен Димитров| рец.