Current View
Citation link:
Title:
Криза на общността : Наблюдения върху най-новата немскоезична литература : Автореферат / Виолета Стефанова Вичева ; Науч. ръководител Майа Разбойникова-Фратева.
 
Creator:
Вичева, Виолета Стефанова; Разбойникова-Фратева, Майа Станкова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1. Филология (Немскоез. лит.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Германистика и скандинавистика" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Германски литератури теми, образи, сюжети.; Личност и общество в литературата.
 
*** *** ***
 
001:
001155799
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вичева, Виолета Стефанова
 
245:
Криза на общността :| Наблюдения върху най-новата немскоезична литература : Автореферат /| Виолета Стефанова Вичева ; Науч. ръководител Майа Разбойникова-Фратева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 467.5 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
69 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1. Филология (Немскоез. лит.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Германистика и скандинавистика"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Германски литератури| теми, образи, сюжети.| Личност и общество| в литературата.
 
700:
Разбойникова-Фратева, Майа Станкова| науч. ръководител