Current View
Citation link:
Title:
Педагогическа технология на развлечението в междуетническа среда (в условията на детската градина) : Автореферат / Галина Благомилова Георгиева ; Науч. ръководител Ирина Колева.
 
Creator:
Георгиева, Галина Благомилова; Колева, Ирина Колева науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в област на висшето образование 1. Пед. науки, Проф. направление 1. 2. Педагогика, по науч. спец. "Теория на възпитанието и дидактика" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Департамент за информ. и усъвършенстване на учители 2012; Библиогр. с. 57; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Предучилищно възпитание България.; Учебно-възпитателна работа България.
 
*** *** ***
 
001:
001147337
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Галина Благомилова
 
245:
Педагогическа технология на развлечението в междуетническа среда (в условията на детската градина) :| Автореферат /| Галина Благомилова Георгиева ; Науч. ръководител Ирина Колева.
 
260:
София,| 2012.
 
300:
57 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 785 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в област на висшето образование 1. Пед. науки, Проф. направление 1. 2. Педагогика, по науч. спец. "Теория на възпитанието и дидактика"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Департамент за информ. и усъвършенстване на учители| 2012
 
504:
Библиогр. с. 57
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Предучилищно възпитание| България.| Учебно-възпитателна работа| България.
 
700:
Колева, Ирина Колева| науч. ръководител