Current View
Citation link:
Title:
Смислова конструкция и жизнени светове : Към възможността за феноменологична антропология : Автореферат / От Паула Ангелова ; Науч. ръководители Димитри Гинев, Валентина Георгиева ; Рец. Кольо Коев, Александър Кънев.; Sense constitution and lifeworlds Towards the possibility of phenomenological anthropology Paula Angelova Angelova
 
Creator:
Ангелова, Паула Ангелова; Angelova, Paula; Гинев, Димитър Йорданов науч. ръководител; Георгиева, Валентина Валентинова науч. ръководител; Коев, Кольо Видев рец.; Кънев, Александър Методиев рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд] за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Теория и история на културата 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Култура теория философски проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001183630
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ангелова, Паула Ангелова
 
245:
Смислова конструкция и жизнени светове :| Към възможността за феноменологична антропология : Автореферат /| От Паула Ангелова ; Науч. ръководители Димитри Гинев, Валентина Георгиева ; Рец. Кольо Коев, Александър Кънев.
 
246:
Sense constitution and lifeworlds| Towards the possibility of phenomenological anthropology| Paula Angelova Angelova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 640.2 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
31 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Теория и история на културата| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Култура| теория| философски проблеми.
 
700:
Angelova, Paula| Гинев, Димитър Йорданов| науч. ръководител| Георгиева, Валентина Валентинова| науч. ръководител| Коев, Кольо Видев| рец.| Кънев, Александър Методиев| рец.