Current View
Citation link:
Title:
Етимологичен анализ на думите за емоции в балканските езици : Автореферат / Даниел Томов ; Науч. ръководител Биляна Михайлова ; Рец. Русана Василева-Бейлери, Живка Колева-Златева.; Еtymological analysis of the words for basic emotions in the balkan languages Daniel Jordanov Tomov
 
Creator:
Томов, Даниел Йорданов; Tomov, Daniel Jordanov; Михайлова, Биляна науч. ръководител; Бейлери, Русана Христова рец.; Колева-Златева, Живка Стефанова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Пълната форма на името на науч. ръководител Биляна Михайлова е Биляна Михайлова Иванова, а възприетата форма на името на рец. Русана Василева-Бейлери е Русана Христова Бейлери; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология, науч. спец. "Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание с алб. и рум. ез.) СУ "Св. Климент Охридски". Кат. по общо, индоевр. и балканско езикознание 2019; Библиогр. с. 41-42; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Балкански езици етимология.
 
*** *** ***
 
001:
001177385
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Томов, Даниел Йорданов
 
245:
Етимологичен анализ на думите за емоции в балканските езици :| Автореферат /| Даниел Томов ; Науч. ръководител Биляна Михайлова ; Рец. Русана Василева-Бейлери, Живка Колева-Златева.
 
246:
Еtymological analysis of the words for basic emotions in the balkan languages| Daniel Jordanov Tomov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.257 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
[44] с. ;| 21 см.
 
500:
Пълната форма на името на науч. ръководител Биляна Михайлова е Биляна Михайлова Иванова, а възприетата форма на името на рец. Русана Василева-Бейлери е Русана Христова Бейлери
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология, науч. спец. "Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание с алб. и рум. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски". Кат. по общо, индоевр. и балканско езикознание| 2019
 
504:
Библиогр. с. 41-42
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Балкански езици| етимология.
 
700:
Tomov, Daniel Jordanov| Михайлова, Биляна| науч. ръководител| Бейлери, Русана Христова| рец.| Колева-Златева, Живка Стефанова| рец.