Citation link:
  • 140(602) Четириевангелие (фрагмент), втора половина на ХІІІ-начало на ХІV век
    • л.1а
    • л.1б
    • еталон