Current View
Citation link:
Title:
Получаване на порьозни материали от пени, стабилизирани със силикатни частици : Автореферат / Иван Игоров Лесов ; Науч. ръководители Николай Денков, Славка Чолакова.
 
Creator:
Лесов, Иван Игоров; Денков, Николай Денков науч. ръководител; Чолакова, Славка Стоянова науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", 4.2 Хим. науки (Теоретична химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Инженерна химия" 2013; Библиогр. с. 39-40; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Дисперсни системи.; Повърхностно-активни вещества.; Високомолекулни съединения.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Лесов, Иван Игоров
 
245:
Получаване на порьозни материали от пени, стабилизирани със силикатни частици :| Автореферат /| Иван Игоров Лесов ; Науч. ръководители Николай Денков, Славка Чолакова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 7,92 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
40 с. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", 4.2 Хим. науки (Теоретична химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Инженерна химия"| 2013
 
504:
Библиогр. с. 39-40
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Дисперсни системи.| Повърхностно-активни вещества.| Високомолекулни съединения.
 
700:
Денков, Николай Денков| науч. ръководител| Чолакова, Славка Стоянова| науч. ръководител