Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии. Книга 1 : Т. 81. / Ред. кол. Жана Молхова - гл. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte des lettres classiques et modernes. Livre 1
 
Creator:
Молхова, Жана Езра ред; Манчев, Красимир Григоров ред; Делииванова, Божидара Кръстева ред; Богданов, Богдан Иванов ред; Георгиева, Красимира ред
 
Date:
1992 [issued] 1992 [за 1988].
 
Description:
Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии. Книга 1 :| Т. 81. /| Ред. кол. Жана Молхова - гл. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte des lettres classiques et modernes. Livre 1
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 14,3 МB)
 
260:
1992 [за 1988].
 
300:
203 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
700:
Молхова, Жана Езра| ред| Манчев, Красимир Григоров| ред| Делииванова, Божидара Кръстева| ред| Богданов, Богдан Иванов| ред| Георгиева, Красимира| ред