Current View
Citation link:
Title:
Комуникативни стратегии за манипулация в политическия дискурс : Печатни издания от България, Великобритания и САЩ Автореферат. / Надежда Иванова Атанасова.; Communicative strategies of manipulation in the political discourse Bulgarian, British and US print media
 
Creator:
Атанасова, Надежда Иванова
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. степен "Доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии 2011; Библиогр. с. 57-59; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Вестници, британски влияние; Вестници, американски влияние; Вестници, български влияние
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Атанасова, Надежда Иванова
 
245:
Комуникативни стратегии за манипулация в политическия дискурс :| Печатни издания от България, Великобритания и САЩ| Автореферат. /| Надежда Иванова Атанасова.
 
246:
Communicative strategies of manipulation in the political discourse| Bulgarian, British and US print media
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 544 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
59 с. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. степен "Доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии| 2011
 
504:
Библиогр. с. 57-59
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Вестници, британски| влияние| Вестници, американски| влияние| Вестници, български| влияние