Abstract:
Балканска война 1912-1913). Разпределение на запасните войници.
 
Created:
1912-1913
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13582664060004
 
IsFormatOf:
C I 10363
 
Subject:
войник; Балкански войни; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars