Abstract:
Съпругата на възрожденсия деец Михаил Стефанович Севаста. София, 1902 г.
 
Creator:
Д. А. Карастоянов, София
 
Created:
1902 г.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка Снимки
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13721522820321
 
IsFormatOf:
Сн. 416/79
 
Subject:
1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld