Current View
Citation link:
Title:
Получаване и охарактеризиране на наноструктурирани желязо(III)-съдържащи хидроксифосфати като потенциални ваксинални адюванти : Автореферат / Надежда Ангелова Ангелова ; Науч. ръководител Георги Йорданов.
 
Creator:
Ангелова, Надежда Ангелова; Йорданов, Георги Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.2 Хим. науки (Неорганична химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Химия и фармация 2019; Библиогр. с. 39-42; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Имунизация.; Ваксини.
 
*** *** ***
 
001:
001152924
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ангелова, Надежда Ангелова
 
245:
Получаване и охарактеризиране на наноструктурирани желязо(III)-съдържащи хидроксифосфати като потенциални ваксинални адюванти :| Автореферат /| Надежда Ангелова Ангелова ; Науч. ръководител Георги Йорданов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.434 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
42 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.2 Хим. науки (Неорганична химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Химия и фармация| 2019
 
504:
Библиогр. с. 39-42
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Имунизация.| Ваксини.
 
700:
Йорданов, Георги Георгиев| науч. ръководител