Abstract:
Ученици от Немското училище по време на екскурзия.
 
Created:
1926-1927
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327490261
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 59К; оп. 1; а.е. 71.
 
Subject:
училище; учител; ученик; излет; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOeducation