Citation link:
  • Един полски глас към независима България.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев