Abstract:
Цвета Ленкова (по-късно Василева) с другарки в национални носии.
 
Created:
1915-1916
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670564
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 373К, оп. 1, а.е. 694.
 
Subject:
училище; тържество; носия; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople