Citation link:
 • Теория на международните отношения / Георги Стефанов.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
   • Гръб предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 6
  • ПРЕДГОВОР
   • стр. 8
  • ВЪВЕДЕНИЕ
   • 1.Трудният въпрос за определението
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
   • 2. Възникване на международните отношения и развитието им
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
   • 3. Значение на международните отношения и на тяхната система
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
   • 4. Изследването на международните отношения
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
   • 5. Науката за международните отношения
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
  • ОБЩА ЧАСТ : СИСТЕМАТА
   • 1. Основни понятия
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
   • 2. Субекти на международните отношения. Роля на физическите лица
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
   • 3. Системност на международните отношения. Функции, цели, движение и външна среда на системата
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
   • 4. Структура и полиструктурност на системата на международните отношения
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
   • 5. Управлението и самоуправлението в системата на международните отношения
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
   • 6. Влияние и сила в международната система
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
   • 7. Състояния на системата: сигурност и несигурност
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
   • 8. Демокрация, лидерство и хегемония в системата на международните отношения
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
   • 9. Взаимозависимост, глобализация и интеграция в международните отношения
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
   • 10. Под системни равнища: двустранно, регионално и глобално
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
    • стр. 257
  • ОСОБЕНА ЧАСТ : ПОДСИСТЕМИТЕ
   • стр. 261
   • стр. 262
   • стр. 263
   • стр. 264
   • стр. 265
   • 1. Структурни подсистеми
    • 1.1. Междудържавни (междуправителствени) и недържавни (неправителствени) отношения
     • стр. 267
     • стр. 268
     • стр. 269
     • стр. 270
     • стр. 271
     • стр. 272
     • стр. 273
     • стр. 274
     • стр. 275
     • стр. 276
     • стр. 277
     • стр. 278
     • стр. 279
     • стр. 280
     • стр. 281
     • стр. 282
     • стр. 283
     • стр. 284
     • стр. 285
     • стр. 286
    • 1.2. Политика и политически отношения
     • стр. 288
     • стр. 289
     • стр. 290
     • стр. 291
     • стр. 292
     • стр. 293
     • стр. 294
     • стр. 295
     • стр. 296
     • стр. 297
     • стр. 298
     • стр. 299
     • стр. 300
     • стр. 301
     • стр. 302
     • стр. 303
     • стр. 304
     • стр. 305
     • стр. 306
     • стр. 307
     • стр. 308
     • стр. 309
     • стр. 310
     • стр. 311
     • стр. 312
     • стр. 313
     • стр. 314
     • стр. 315
    • 1.3. Икономически отношения
     • стр. 317
     • стр. 318
     • стр. 319
     • стр. 320
     • стр. 321
     • стр. 322
     • стр. 323
    • 1.4. Подсистема на военностратегически отношения
     • стр. 325
     • стр. 326
     • стр. 327
     • стр. 328
     • стр. 329
     • стр. 330
     • стр. 331
     • стр. 332
     • стр. 333
     • стр. 334
     • стр. 335
     • стр. 336
     • стр. 337
     • стр. 338
     • стр. 339
     • стр. 340
     • стр. 341
     • стр. 342
     • стр. 343
     • стр. 344
     • стр. 345
     • стр. 346
     • стр. 347
     • стр. 348
     • стр. 349
     • стр. 350
     • стр. 351
     • стр. 352
     • стр. 353
     • стр. 354
     • стр. 355
     • стр. 356
     • стр. 357
    • 1.5. Подсистеми на отношения в областта на културата, науката и образованието
     • стр. 359
     • стр. 360
     • стр. 361
     • стр. 362
     • стр. 363
     • стр. 364
     • стр. 365
     • стр. 366
     • стр. 367
    • 1.6. Юридическа нормативна подсистема на международните отношения
     • стр. 369
     • стр. 370
     • стр. 371
     • стр. 372
     • стр. 373
     • стр. 374
     • стр. 375
     • стр. 376
     • стр. 377
     • стр. 378
     • стр. 379
     • стр. 380
     • стр. 381
     • стр. 382
     • стр. 383
     • стр. 384
     • стр. 385
     • стр. 386
     • стр. 387
     • стр. 388
     • стр. 389
     • стр. 390
     • стр. 391
     • стр. 392
     • стр. 393
     • стр. 394
     • стр. 395
     • стр. 396
     • стр. 397
     • стр. 398
    • 1.7. Етична регулативна подсистема на международните отношения
     • стр. 400
     • стр. 401
     • стр. 402
     • стр. 403
     • стр. 404
     • стр. 405
     • стр. 406
     • стр. 407
     • стр. 408
    • 1.8. Регулативно действие на религиите
     • стр. 410
     • стр. 411
     • стр. 412
   • 2. Неструктурни подсистеми на сътрудничество
    • 2.1. Ситуационни подсистеми
     • стр. 414
     • стр. 415
     • стр. 416
    • 2.2. Международни съюзи
     • стр. 418
     • стр. 419
     • стр. 420
     • стр. 421
     • стр. 422
     • стр. 423
     • стр. 424
     • стр. 425
     • стр. 426
     • стр. 427
     • стр. 428
     • стр. 429
     • стр. 430
     • стр. 431
     • стр. 432
     • стр. 433
     • стр. 434
     • стр. 435
     • стр. 436
     • стр. 437
     • стр. 438
     • стр. 439
     • стр. 440
     • стр. 441
    • 2.3. Международни коалиции
     • стр. 443
     • стр. 444
    • 2.4. Международни блокове
     • стр. 446
    • 2.5. Международни организации
     • стр. 448
     • стр. 449
     • стр. 450
     • стр. 451
     • стр. 452
     • стр. 453
     • стр. 454
    • 2.6. Международни конференции
     • стр. 456
    • 2.7. Международни движения и асоциации
     • стр. 458
     • стр. 459
    • 2.8. Интеграционни общности
     • стр. 461
     • стр. 462
     • стр. 463
     • стр. 464
    • 2.9. Системи за колективна сигурност
     • стр. 466
     • стр. 467
     • стр. 468
     • стр. 469
     • стр. 470
     • стр. 471
     • стр. 472
     • стр. 473
     • стр. 474
   • 3. Подсистеми на противоречия и борба
    • 3.1. Международни спорове
     • стр. 477
     • стр. 478
     • стр. 479
    • 3.2. Международни кризи
     • стр. 481
     • стр. 482
     • стр. 483
    • 3.3. Междунардони конфликти
     • стр. 485
     • стр. 486
     • стр. 487
     • стр. 488
     • стр. 489
     • стр. 490
     • стр. 491
     • стр. 492
     • стр. 493
     • стр. 494
     • стр. 495
     • стр. 496
     • стр. 497
     • стр. 498
     • стр. 499
     • стр. 500
     • стр. 501
    • 3.4. Международни войни
     • стр. 503
     • стр. 504
     • стр. 505
     • стр. 506
     • стр. 507
     • стр. 508
     • стр. 509
     • стр. 510
     • стр. 511
     • стр. 512
  • ПРЕДМЕТЕН УКАЗАТЕЛ
   • стр. 514
   • стр. 515
   • стр. 516
   • стр. 517
   • стр. 518
   • стр. 519
   • стр. 520
  • Задна корица