Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет, т.13
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte Medicin-Veteinair, t.13
 
Date of Issue:
1937
 
Publisher:
Придворна печатница
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Матов, Константин. Възможна ли е и как трябва да водим борбата против зоопаразитните заболявания на домашните животни в България?, 1-22; Проданов, П., Прокопанов, Ан. Принос към лекуването на обстипационните и обтурационните колики у коня, 23-44; Попов, Панайот. Противопаразитната хризантема, 45-80; Москов, Моско. Изследвания върху формата и строежа на гръбначния мозък, 81-144; Петров, Ст. Кръвни линии на разплодните кобили в конезавода Кабиюк, 145-228; Матов, Константин. Механизмите на възрастния имунитет на кучето спрямо трихинелната инфекция, 229-256; Матов, Константин, Вапцарова, Мара. Колко млади трихинели може да роди една женска чревна трихинела?, 257-268; Горанов, Захарий. Върху актиномикозата у бивола, 269-286; Радев, Т. Рефрактометрични проучвания на кръвния серум у бивола, 287-314; Петков, Асен. Върху функционалното устройство на долночелюстната става у коня, говедото, свинята и кучето, 315-378; Хаджидимитров, П. Върху космената покривка, нейното онаследяване и връзка с движението на коня, 379-444; Иванов, Кс. Изследвания върху хистогенезата на лингватулните изменения, 445-476; Йорданов, М. Пазарът на млечните масла у нас, 477-510; Минчев, П. Изследвания върху дразненията и пораженията на вегетативната инервация на окото и спомагателните му органи у домашните животни. Нервно-хормонални влияния върху окото през бременността, 511-560