Citation link:
 • Ѷгіономіа сирѣчъ Правила за да си вардимъ здравїе-то, / сочинена Гречески и Френски оть цѣлитель-ѫтъ Архигена Сарантіевъ. а преведена на Бѫлгарскїй-ѫтъ ѧзыкъ оть Савва Х. Иліевича Доброплоднаго Сливиѧнина
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на корицата]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Почтенни читатели!
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • Оумозрѣнιѧ за цѣлителство-то
   • [с. 1]
   • А : За ради какъ можемъ да предварѧмы болести-тѣ.
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • В. За ради какъ можемъ да изцѣрѧвамы болести-тѣ кога-то сѧ ꙗвѭтъ.
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Г. За ради Цѣлитель-ѫтъ.
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • За ради какъ да спомагамы на скорошнѫ смѫрть.
    • [с.] 22
   • За цѣлителство-то на три чинове, споредъ исцѣленїе-то кое-то искатъ.
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • За ради старинѫ-тѫ.
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
  • Глава перваѧ. За ради тѣлесни-тѣ сложенїѧ-та.
   • [с.] 30
   • А. За ради пѫлнокрѫвно-то тѣлесно сложенїе.
    • [с.] 31
   • В. За ради злѫчливо-то тѣлесно сложенїе.
    • [с.] 32
   • Г. За ради неврιческо-то (жилно-то) тѣлесно сложенїе.
    • [с.] 33
   • Д. За ради храчливо-то тѣлесно сложенїе.
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
  • Глава втораѧ. За ради воздՃхъ.
   • [с.] 37
   • А. За ради влажный-ѫтъ воздՃхъ.
    • [с.] 38
   • В. За ради преобѫртанїѧ-та на атмосферѫ-тѫ.
    • [с.] 39
   • Г. За ради разваленый-ѫтъ воздՃхъ.
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Д. За ради да излизамы по воздՃхъ-ѫтъ, и за ради расмесенѫ-тѫ топлинѫ.
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • Е. За ради чистнѫ-тѫ и попеченїе-то на кожѫ-тѫ.
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
  • Глава третаѧ. За ради хранѫ или хранѧнье.
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • А. За ради невоздержанїе-то.
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
   • Б. За ради воздержанїе-то.
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
   • В. За ради естественны-тѣ смѫртоносны отравы.
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
  • Глава четвертаѧ. За ради мѫрданье-то, работѧнье-то и почиванье-то.
   • [с. 105]
   • [с.] 106
   • А. За ради дѣйствително-то мѫрданье.
    • [с.] 107
    • [с.] 108
   • Б. За ради страдательно-то мѫрданье.
    • [с.] 109
    • [с.] 110
   • В. За ради пՃтешествїѧ-та или за когато ходи по кѫръ-ѫтъ или по чՃзди мѣста нѣкой.
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
   • Д. За ради много-то припиранье и работанье на оумны-тѣ силы.
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
   • Д. За ради мѫрзель-ѫтъ.
    • [с.] 122
    • [с.] 123
   • Е. За ради обработѧнье-то на естественны-тѣ и нравственны-тѣ силы.
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
   • Ѕ. Правила за работѧнье-то на оумъ-ѫтъ.
    • [с.] 127
    • [с.] 128
  • Глава петаѧ. За ради сѫнь и сѧдѧнкванье.
   • [с.] 129
   • [с.] 130
   • А. Правила за ради сѫнь и сѧдѧнкванье.
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
   • Б. За ради колко спомага сѫнь-ѫтъ за да живеемъ много.
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
  • Глава шестаѧ. За ради очищенїѧ-та.
   • [с.] 141
   • [с.] 142
   • [с.] 143
   • 1. За ради мѣсѧчно-то крѫвотеченїе на жены-тѣ.
    • А. За ради мѣсѧчно-то крѫвотеченїе на жены-тѣ въ юношескїй-ѫтъ (млады-ѫтъ) возрѫстъ.
     • [с.] 144
    • В. За ради мѣсѧчно-то крѫвотеченїе въ цвѣтՃщїй-ѫтъ (силный-ѫтъ возрѫстъ.
     • [с.] 145
     • [с.] 146
     • [с.] 147
    • Г. За ради застарелый-ѫтъ возрѫстъ.
     • [с.] 148
     • [с.] 149
     • [с.] 150
   • 2. За ради исфѫрлѧнье-то на человѣческо-то семе.
    • А. За ради безмѣрно-то оупотребленїе на любовни-тѣ наслежденїѧ.
     • [с.] 151
     • [с.] 152
     • [с.] 153
     • [с.] 154
     • [с.] 155
     • [с.] 156
     • [с.] 157
    • В. За ради рѫкоблՃдїе-то (малакιѫ-тѫ).
     • [с.] 158
     • [с.] 159
     • [с.] 160
     • [с.] 161
     • [с.] 162
     • [с.] 163
     • [с.] 164
    • Г. За ради воздержанїе-то на любовни-тѣ наслажденїѧ въ младый-ѫтъ возрѫстъ.
     • [с.] 165
     • [с.] 166
     • [с.] 167
     • [с.] 168
     • [с.] 169
    • Д. За ради благополՃчїе-то кое-то происхожда оть женѧнье-то.
     • [с.] 170
     • [с.] 171
     • [с.] 172
     • [с.] 173
  • Глава седмаѧ. За ради ѿхранѧнье-то на дѣца-та.
   • [с.] 174
   • А. За ради здравїе-то и основанїе-то на животъ-ѫтъ на родители-тѣ.
    • [с.] 175
   • В. За ради време-то кога-то сѧ зачева дѣте-то.
    • [с.] 176
   • Г. За ради време-то кога-то е тежка жена-та, или кога-то рѫсте въ оутробѫ-тѫ дѣте-то.
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
   • Д. За ради дѣтинскїй-ѫтъ возрастъ.
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
   • Е. За ради момченскїй-ѫтъ возрѫстъ.
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
  • Таблица.
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
  • Расписъ на спомоществователи-тѣ.
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
   • [с. V]
   • [с. VІ]
   • [с. VІІ]
   • [с. VІІІ]
   • [с. ІХ]
   • [с. Х]
   • [с. ХІ]
   • [с. ХІІ]
   • [с. ХІІІ]
   • [с. ХІV]
   • [с. ХV]
   • [с. ХVІ]
   • [с. ХVІІ]
   • [с. ХVІІІ]
   • [с. ХІХ]
   • [с. ХХ]
   • [с. ХХІ]
   • [с. ХХІІ]
   • [с. ХХІІІ]
  • [Корица и последни страници]
   • [Допълнителна страница 1]
   • [Допълнителна страница 2]
   • [Допълнителна страница 3]
   • [Допълнителна страница 4]
   • [Вътрешна страна на корицата]
   • [Задна корица]