Citation link:
 • Параклисъ на пресвѣтая Богородица на турски язикъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Параклисъ или канонъ молебний къ пресвятей Богородицѣ. На турский язикъ
   • Благословившу священнику : Начинаемъ псаломъ 142. Господи услиши
    • [с. 1]
   • Богъ Господъ явися намъ: - 4 пѫти
   • къ Богородицѣ прилѣжно!
    • [с.] 2
   • на умолчимъ
   • Псаломъ 50. Помилуймя Боже
    • [с.] 3
    • [с.] 4
   • И абие канонъ отъ октоиха писанъ въ вторникъ на повечерний
   • Гласъ 8-ий Ирмосъ, = Воду прошедъ
   • Припѣвъ: Пресветая Богородице спаси насъ:
   • Многими содержимъ;
    • [с.] 5
   • Страсти мя смущаетъ
   • Спаса родшую тя
   • Не дугующи тѣломъ
   • Песенъ 3. Ирмосъ, Небеснаго круга
    • [с.] 6
   • Предстателство и покровъ
   • Моли Дѣво
   • Благодѣтеля рождши
   • Лютими недуги
    • [с.] 7
   • Спаси отъ бѣдъ
   • Призри Благосердиемъ
   • Ектениѧ отъ Свѧщенника...
   • Седаленъ Гласъ 2. Моление теплое
   • Песенъ 4. Ирмосъ. Услишахъ Господи
   • Страстей моихъ смущения
    • [с.] 8
   • Наслаждающеся Пречистая
   • На одрѣ болѣзни
   • Надежда и утверждение
   • Пѣсенъ 5. Ирмосъ. Прости насъ повеленийхъ
   • Исполни чистая
    • [с.] 9
   • Избави насъ отъ бѣдъ
   • Разреши млго
   • Исцѣли чистая
   • Песенъ 6. Ирмосъ. Молитву пролию ко Господа
   • Смертъ и тли яко спасилъ еси насъ
    • [с.] 10
   • Предстателницутя животѣмъ
   • Яко стѣну
   • На одрѣ и нинѣ
   • Спаси отъ бѣдъ
    • [с.] 11
   • Егда естъ Свѣщенникъ, воспоминаетъ имѧна, и абіе: стр. 12 въ Мол
   • Кондакъ Гласъ 6. Предстателство Христианъ
   • Аби е. Антифонъ 4. Гл. отъ юности моя. Писани въ Молитвите на страница 16
   • Прокименъ Гл. 4. ПомѧнՃ имѧ твое
   • Евангелие, отъ ЛՃка. Глава 1. Ст. 39
    • [с.] 12
   • Во дни они воставше Мариамъ
    • [с.] 13
   • Слава: Отче славе и душе триединий Боже
   • И нине. Молитвами Богородици
   • Помилуй мя Боже
   • Не вѣримя человѣческому
    • [с.] 14
   • Священникъ глаголетъ
   • Гледай у Молитвите стр. 19
   • Милостию щедротами
   • Наше спасение
    • [с.] 15
   • Волителя Милости
   • Сокровище спасение
   • Телѣсния слабости
   • Пѣсенъ 8. Ирмосъ. Царя небѣснаго
    • [с.] 16
   • Неможение души
   • Исцелѣние Богат...
   • Чистая Дѣво души моея избави
   • Пѣсенъ 9. Ирмосъ. Воистинну Богородицу
   • Тока слезъ
    • [с.] 17
   • Радосте моя
   • Предстанише, и предстателство
   • Света твоего
   • На мѣстѣ озлоблѣние
   • Достойно естъ...
   • Гледай у Молитвите страница 8
   • Стихири. Гласъ 8-й. Вишную небесъ
   • отъ многихъ моихъ греховъ
    • [с.] 18
   • Владичице и Мати
   • Поемъ прилѣжно
   • Вся Ангеловъ воинства...
   • Абие. Трисвятое, и по Отче нашъ. Яко твое есть Царство. Гледай у Молитвите стр. 4. и Тропарь сия. Помилуй насъ Господи помилуй насъ
    • [с.] 19
   • Господи помилуй насъ
   • Милосердия двери
   • Ектение. ПомилՃй насъ Боже;
   • Гледай у Молитвите страница 17
   • Всемъ предстателствуюши Благая
    • [с.] 20
   • имуще тя Богородице упование
    • [с.] 21
  • Между другите до сега издадени книги въ Книгопродавницата ми има и тия на Турски язикъ
   • [с. 22]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]