Citation link:
Abstract:
Надгробният паметник на художника Иван Пенков.
 
Spatial:
София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Иван Пенков
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450366
 
Subject:
паметник; AthPlus