Citation link:
 • 8(210) Евангелие изборно (апракос) (фрагмент), първа половина на ХІІІ век
  • л.1а
  • л.1б
  • л.2а
  • л.2б
  • л.3а
  • л.3б
  • л.4а
  • л.4б
  • л.5а
  • л.5б
  • л.6а
  • л.6б
  • л.7а
  • л.7б
  • л.8а
  • л.8б
  • еталон