Citation link:
  • С. С. Бобчев като учен : Няколко чуждестранни критики и рецензии върху научните му трудове : По случай 50-годишния му юбилей /Наредил Г. Д. Баласчев.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев
    • Заглавна страница