Current View
Citation link:
Title:
Времена и пространства в поезията на Иван Теофилов : Автореферат / Яница Радева Радева ; Науч. ръководител Божидар Богомилов Кунчев.
 
Creator:
Радева, Яница Радева; Кунчев, Божидар Богомилов науч. ръководител; Теофилов, Иван Николов за него
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. Бълг. лит. СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по бълг. лит. 2013; Библиогр. с. 40-41; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2013]
 
Subject:
Теофилов, Иван Николов творчество; Поезия, българска теми, образи, сюжети; Поети, български творчество
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Радева, Яница Радева
 
245:
Времена и пространства в поезията на Иван Теофилов :| Автореферат /| Яница Радева Радева ; Науч. ръководител Божидар Богомилов Кунчев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,07 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
42 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. Бълг. лит.| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по бълг. лит.| 2013
 
504:
Библиогр. с. 40-41
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2013]
 
600:
Теофилов, Иван Николов| творчество
 
650:
Поезия, българска| теми, образи, сюжети| Поети, български| творчество
 
700:
Кунчев, Божидар Богомилов| науч. ръководител| Теофилов, Иван Николов| за него