Abstract:
Село Казанка. Жители на селото.
 
Created:
1935
 
Spatial:
България, с. Казанка
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
архив Милчо Стоянов Вълков
 
RightsHolder:
Стоян Стойчев
 
Identifier:
F14370387450066
 
Subject:
1930; AthPlus